Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (112) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Aktywne submikrowłókna węglowe na bazie elektroprzędzionej warstwy włókien poliakrylonitrylowych czułe na opary rozpuszczalników

Research and development

Autor:

  • Gliścińska Eulalia
    Center of Advanced Technologies of Human Friendly Textiles PRO HUMANO TEX, Department of Material and Commodity Sciencs and Textile Metrology, Technical University of Lodz, Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/12303666.1152737

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Submikrowłókna poliakrylonitrylowe o średnicy około 900 nm elektroprzędzione z roztworu poliakrylonitrylu w dimetylosulfotlenku (PAN/DMSO), zastosowane jako prekursor, były karbonizowane i aktywowane chemicznie. Aktywne submikrowłókna węglowe, charakteryzujące się bardziej rozwiniętą strukturą porowatą, niż włókna standardowe, badane były jako czujniki oparów rozpuszczalników. Czułość na działanie oparów czterech różnych płynów: metanolu, acetonu, benzenu i toluenu, o niskim stężeniu wynoszącym 200 ppm, badana była bezpośrednio dla warstwy włókien i dla prototypowego systemu wielowarstwowego zawierającego warstwę tych włókien. W przeprowadzonych eksperymentach została wykorzystana przewodność elektryczna włókien węglowych. Oszacowany został czas, po którym następuje reakcja włókien i współczynnik czułości wskazujący ilościowe zmiany rezystancji elektrycznej na skutek kontaktu włókien z oparami rozpuszczalników. Aktywne submikrowłókna węglowe wykazują czułość na obecność oparów, bardzo krótki czas reakcji nie dłuższy niż 20 s, stabilność i selektywność w stosunku do oparów rozpuszczalników polarnych i niepolarnych. Czułość na działanie oparów rozpuszczalników polarnych jest większa, niż czułość na działanie oparów rozpuszczalników niepolarnych.

Tagi:

electrospinning, polyacrylonitrile, activated carbon submicrofibres, vapours, sensitivity.

Cytowanie:

Gliścińska E. Solvent Vapour-Sensitive Activated Carbon Submicrofibres Based on Electrospun Polyacrylonitrile Fibre Mat.
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 4(112): 96-102. DOI: 10.5604/12303666.1152737

Opublikowano w numerze nr 4 (112) / 2015, strony 96–102.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
tel. (48-42) 638-03-63
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook