Konkurowanie na rynku europejskim i globalnym wymaga od firm nie tylko wysokiej jakości produktów ale również innowacyjnych i atrakcyjnych  wzorów  wyrobów. Tworzenie innowacyjnych projektów opierających się na innowacyjnych pomysłach i wzorach tworzonych przez kreatywnych pracowników powinno być więc celem każdej firmy w nowoczesnej otwartej na świat gospodarce. Zarówno Komisja Europejska jak i organizacje międzynarodowe o zasięgu globalnym jak m.in. UNCTAD/ONZ inspirują władze regionów do aktywnej polityki motywującej firmy do poprawy konkurencyjności w tej dziedzinie. Ocenia się, że sektory kreatywne (w tym nowoczesne wzornictwo) są motorem wzrostu gospodarczego w całej UE i innych krajach wysoko rozwiniętych a w samej tylko UE przyczyniają się do wytworzenia ponad 5% PKB i ich udział w tym zakresie systematycznie rośnie. Celem artykułu jest zaprezentowanie aspektów globalnych i europejskich polityki wspierania nowoczesnego wzornictwa oraz wykazania, jak dostosowania do tych wymogów na poziomie regionów mogą przyczynić się do poprawy ich konkurencyjności.

" />
Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (114) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ aktywnej polityki wspierania rozwoju nowoczesnego wzornictwa w sektorze tekstylno-odzieżowym na konkurencyjność regionów (kontekst globalny europejski i regionalny)

General problems of the fibre and textile industries

Autor:

  • Wysokińska Zofia
    Department of World Economy and European Integration, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/12303666.1167412

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Konkurowanie na rynku europejskim i globalnym wymaga od firm nie tylko wysokiej jakości produktów ale również innowacyjnych i atrakcyjnych  wzorów  wyrobów. Tworzenie innowacyjnych projektów opierających się na innowacyjnych pomysłach i wzorach tworzonych przez kreatywnych pracowników powinno być więc celem każdej firmy w nowoczesnej otwartej na świat gospodarce. Zarówno Komisja Europejska jak i organizacje międzynarodowe o zasięgu globalnym jak m.in. UNCTAD/ONZ inspirują władze regionów do aktywnej polityki motywującej firmy do poprawy konkurencyjności w tej dziedzinie. Ocenia się, że sektory kreatywne (w tym nowoczesne wzornictwo) są motorem wzrostu gospodarczego w całej UE i innych krajach wysoko rozwiniętych a w samej tylko UE przyczyniają się do wytworzenia ponad 5% PKB i ich udział w tym zakresie systematycznie rośnie. Celem artykułu jest zaprezentowanie aspektów globalnych i europejskich polityki wspierania nowoczesnego wzornictwa oraz wykazania, jak dostosowania do tych wymogów na poziomie regionów mogą przyczynić się do poprawy ich konkurencyjności.

Tagi:

 active support, modern design, modern fashion, textile sector, clothing sector, regional competitiveness.

Cytowanie:

Wysokińska Z. Policy of Active Support for Modern Design and Fashion in the Textile and Clothing Sector and Its Influence on Regional Competitiveness  (in the Global, European, and Regional Contexts). FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2015; 23, 6(114): 14-22. DOI: 10.5604/12303666.1167412

Opublikowano w numerze nr 6 (114) / 2015, strony 14–22.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
tel. (48-42) 638-03-63
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook