Berberyna, izochinolinowy alkaloid, posiada świetne właściwości antybakteryjne. Berberynę uzyskuje się z korzeni berberysu chińskiego i łodyg filodendronu. W pracy badano efektywność chlorku berberyny jako środka antybakteryjnego stosowanego w tekstylnych wyrobach medycznych. W szczególności zbadano zależność pomiędzy stężeniem chlorku berberyny a stopniem zahamowania wzrostu bakterii. Stwierdzono, że chlorek berberyny jest świetnym środkiem antybakteryjnym nawet przy małych stężeniach ( 0.2% ) w roztworze. Dla próbek wykonanych z 100% poliestru, 100% poliamidu i mieszanki 50%/50% bawełna/poliester uzyskano zmniejszenie liczby bakterii o 62% -76%. Próbki wykazywały właściwości antybakteryjne również po procesie prania i poddaniu działaniu światła.

" />
Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (87) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena chlorku berberyny jako nowego czynnika antybakteryjnego przeciw bakteriom Gramm-dodatnim

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Berberyna, izochinolinowy alkaloid, posiada świetne właściwości antybakteryjne. Berberynę uzyskuje się z korzeni berberysu chińskiego i łodyg filodendronu. W pracy badano efektywność chlorku berberyny jako środka antybakteryjnego stosowanego w tekstylnych wyrobach medycznych. W szczególności zbadano zależność pomiędzy stężeniem chlorku berberyny a stopniem zahamowania wzrostu bakterii. Stwierdzono, że chlorek berberyny jest świetnym środkiem antybakteryjnym nawet przy małych stężeniach ( 0.2% ) w roztworze. Dla próbek wykonanych z 100% poliestru, 100% poliamidu i mieszanki 50%/50% bawełna/poliester uzyskano zmniejszenie liczby bakterii o 62% -76%. Próbki wykazywały właściwości antybakteryjne również po procesie prania i poddaniu działaniu światła.

Tagi: berberine, textile substrates, antibacterial agent, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis..

Cytowanie: Sarkar A. K., Appidi S., Ranganath A. S.; Evaluation of Berberine Chloride as a New Antibacterial Agent Against Gram-Positive Bacteria for Medical Textiles. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 4 (87) pp. 131-134.

Opublikowano w numerze nr 4 (87) / 2011, strony 131–134.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook