Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer 3 (135)
AAA     ENG | POL

Numer 3 (135) / 2019

Pierwsza strona       Spis treści
 

List redaktora
Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Wykorzystanie czwartej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0) i koncepcji innowacji organizacyjnych w serbskim przemyśle tekstylnym i odzieżowym

Autorzy: Lalic Bojan , Rakic Slavko , Marjanovic Ugljesa

Innowacje technologiczne i nietechnologiczne stanowią jedno z najważniejszych i najbardziej zrównoważonych źródeł przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw. Industry 4.0, nowa fundamentalna zmiana paradygmatu w produkcji przemysłowej i innowacjach organizacyjnych, jako nowe praktyki zarządzania, są ważnymi kwestiami dla firm, które dążą...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0737
| Strony 10–18

Badania i rozwój

Fotochromowe włókna polipropylenowe: wpływ właściwości mechanicznych na zachowanie kinetyczne

Autorzy: Periyasamy Aravin Prince , Viková Martina, Vik Michal

W pracy przedstawiono efekty wprowadzenia spiro [2H-indolo-2,3 ‚– [3H] nafta [2,1-b][1,4] oksazyna], 1,3-dihydro-1,3,3-trimetylo-6’ – (1- piperydynylu) do polipropylenu i fotochromowych polipropylenowych multifilamentów wytwarzanych techniką masowego zabarwienia. Następnie włókna polipropylenowe (PP) domieszkowano różnym stężeniem pigmentu fotochromowego, a po wytworzeniu włókien...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0738
| Strony 19–25

Pomiar parametrów geometrycznych przędzy fantazyjnej za pomocą techniki sekwencjonowania obrazów opartej na obrazie komputerowym

Autorzy: Li Zhongjian, Xiang Jun , Wang Lei , Zhang Ning , Wang Jing’an, Pan Ruru, Gao Weidong

W artykule przedstawiono komputerową metodę pomiaru parametrów geometrycznych przędzy fantazyjnej na podstawie sekwencjonowania obrazów. Metoda segmentacji obrazu zaproponowana we wcześniejszej pracy została zastosowana do obrazów przędzy fantazyjnej w celu uzyskania danych dotyczących pomiarów średnicy. Następnie, w celu usunięcia nakładających się...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0739
| Strony 26–35

Badania współczynnika tarcia tkanin gofrowanych

Autorzy: Frącczak Łukasz , Matusiak Małgorzata, Zgórniak Piotr

Obecnie coraz więcej tkanin gofrowanych jest wykorzystywanych do produkcji odzieży. Tkaniny te powstają w procesie tkania w wyniku różnego napięcia dwóch zestawów nitek osnowowych. Tkaniny gofrowane, stosowane w odpowiednio zaprojektowanej odzieży, mają zdolność masażu ciała podczas użytkowania odzieży. Tarcie...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0740
| Strony 36–42

Właściwości zarządzania wilgocią tkanin gofrowanych o zróżnicowanej strukturze

Autorzy: Matusiak Małgorzata

Tkaniny gofrowane charakteryzują się występowaniem wypukłych i płaskich pasków w kierunku osnowy. Tworzą trójwymiarową strukturę tkaną. Taka struktura wpływa znacząco na właściwości tkanin. W pracy wykonano badania tkaniny gofrowanych o różnym raporcie gofrowania. Celem pracy była analiza zależności między...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0741
| Strony 43–50

Metaliczne ścieżki elektroprzewodzące wytwarzane metodą rozpylania magnetronowego na podłożach tekstylnych

Autorzy: Nowak Iwona , Krucińska Izabella, Januszkiewicz Łukasz

W pracy metodą rozpylania magnetronowego wytworzono ścieżki elektroprzewodzące na podłożach tekstylnych do zastosowania w odzieży dla służb bezpieczeństwa. Optymalizowano czas depozycji warstwy oraz rodzaj użytego substratu tekstylnego. Zbadano rezystywność powierzchniową, odporność na zginanie i ścieranie wytworzonych ścieżek.

  więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0742
| Strony 51–57

Badanie właściwości fotometrycznych materiałów odblaskowych w zależności od ich budowy i kąta oświetlenia

Autorzy: Pościk Adam , Szkudlarek Joanna, Owczarek Grzegorz

Zasada działania akcesoriów o wysokiej widoczności polega na odbijaniu światła w wąskim kącie w kierunku źródła – na przykład reflektorów samochodowych. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fotometrycznych wybranych materiałów odblaskowych, wykonanych z wykorzystaniem technologii nanoszenia mikrosoczewek na podłoże...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0743
| Strony 58–64

Nowe podejście do barwienia tkanin poliestrowych (PET) naturalnymi barwnikami kurkuminoidowymi w obecności nadkrytycznego dwutlenku węgla

Autorzy: Mamun Kabir Shekh Md. , Hasan Md. Mahabub , Uddin Md. Zulhash

Dzięki przyjaznemu dla środowiska naturalnego podejściu do barwienia wzrosło w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci zastosowanie barwników naturalnych. Nadal istnieją pewne ograniczenia związane z naturalnymi barwnikami, takie jak wydajność barwienia, odtwarzalność odcieni, złożoność procesu, dostępność itp. Głównym problemem związanym z właściwością...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0744
| Strony 65–70

Przygotowanie włókninowego materiału wiskozowego i badanie jego właściwości absorpcji koloru

Autorzy: Wang Xueyan , Liu Yuanjun, Lv Rong

W pracy otrzymano włókninowy materiał wiskozowy, a następnie zmodyfikowano go przy zastosowaniu białka żelatynowego wspomagającego proces napawania. Przygotowany materiał został następnie użyty jako przyjazny dla środowiska absorbent koloru do odbarwiania ścieków barwników. W artykule omówiono wpływ procesu wstępnej obróbki...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0745
| Strony 71–77

Oczyszczanie rzeczywistych ścieków włókienniczych za pomocą żelazianu(VI) potasu i procesu Fe(III)/H2O2: zastosowanie testów Aliivibrio fischeri i Brachionus plicatilis do oceny toksyczności

Autorzy: Thomas Maciej , Zdebik Dariusz

W artykule przedstawiono możliwość aplikacji połączonych procesów utleniania chemicznego z zastosowaniem żelazianu(VI) potasu (K2FeO4) i procesu Fe(III)/H2O2 do oczyszczania rzeczywistych ścieków pochodzących z przemysłu włókienniczego, charakteryzujących się zwiększoną zawartością substancji organicznych (COD = 1920 mg O2/L). Zastosowanie obu procesów w...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0746
| Strony 78–84

Nowe możliwości poprawy komfortu użytkowania obuwia poprzez zastosowanie dzianin dystansowych w roli materiałów wyściółkowych

Autorzy: Serweta Wioleta , Olejniczak Zbigniew , Matusiak Małgorzata

Głównym celem pracy była analiza właściwości higienicznych układów materiałowych przeznaczonych na wierzchy obuwia. Bazę dla każdego z tych układów stanowiła dzianina dystansowa o zróżnicowanych parametrach higienicznych. Przeprowadzone badania symulacji wysiłku oraz rejestracja poziomu zawilgocenia oraz zmian temperatury w warstwie przyskórnej...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0747
| Strony 85–90

Opracowanie kompozytów giętkich wzmocnionych włóknami ceramicznymi i szklanymi do zastosowania w ścianach filtrów cząstek stałych

Autorzy: Prabu K. , Srinivasan J. , Prakash C.

W pracy opracowano giętkie kompozyty wzmocnione włóknami ceramicznymi i szklanymi do zastosowania w ścianach filtrów cząstek stałych. Kompozyty tworzące strukturę wielowarstwową zostały wykonane ze wstęg z włókna szklanego o różnej gęstości (warstwa wewnętrzna) i włókien ceramicznych (warstwa zewnętrzna). Zastosowano...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0012.7747
| Strony 91–97

Ocena parametrów mechanicznych kompozytów tekstylnych zgrzewanych ultradźwiękami

Autorzy: Irzmańska Emilia , Majchrzycka Katarzyna, Adamus-Włodarczyk Agnieszka , Brochocka Agnieszka

Tekstylne materiały kompozytowe są używane w obuwiu ochronnym do poprawy m.in. właściwości mechanicznych. W pracy przedstawiono analizę wpływu różnej gęstości punktów zgrzewających wykonanych metodą ultradźwiękową na parametry mechaniczne kompozytów pod kątem zastosowania ich w obuwiu ochronnym w postaci wkładek....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0821
| Strony 99–105

Programowanie cyklicznych badań zmęczeniowych kompozytów na stroje skoczków narciarskich za pomocą środowiska Merlin Test Profiler

Autorzy: Kobiela-Mendrek Katarzyna 

W pracy opisano przykład wykorzystania maszyny wytrzymałościowej Instron 5544 do programowalnych badań zmęczeniowych laminatu przeznaczonego na stroje skoczków narciarskich. W badaniach uwzględniono kilka podstawowych parametrów, takich jak: cykl pracy kompozytu w warunkach użytkowania, czas trwania poszczególnych faz obciążeń i właściwości...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0749
| Strony 106–110

Wpływ przestrzennej struktury włókien węglowych na własności wytrzymałościowe kompozytu węglowego

Autorzy: Juraszek Janusz

Nowoczesne lekkie materiały takie jak laminaty kompozytowe z włóknami węglowymi w powłokach cylidrycznych, płytach są stosowane w budownictwie w elektrowniach wiatrowych, przemyśle militarnym i samochodowym. Wymusza to ciągłe poszukiwanie nowych struktur kompozytowych charakteryzujących się odpowiednio dużą wytrzymałością a zarazem lekkością....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0750
| Strony 111–115

Informacje ogólne

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook