Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer 4 (136)
AAA     ENG | POL

Numer 4 (136) / 2019

Pierwsza strona       Spis treści
 

List redaktora
Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Prognozy rozwoju przemysłu tekstylnego i odzieżowego na Słowacji według wybranych wskaźników analizy finansowej

Autorzy: Csikósová Adriana , Janošková Mária , Čulková Katarína

Przemysł tekstylny i odzieżowy w Europie można uznać za sektor nierentowny. Celem pracy była ocena wybranych wskaźników analizy finansowej, modeli oceny kredytowej i upadłości oraz analizy strategicznej w wybranych spółkach przemysłu tekstylnego i odzieżowego na Słowacji....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0714
| Strony 9–16

Ból piersi i użytkowanie biustonosza sportowego: dlaczego programy edukacyjne o biustonoszu sportowym są potrzebne w Chinach

Autorzy: Chen Xiaona , Wang Jianping , Wang Yanzhen , Gho Sheridan A., Steele Julie R.

Celem badania była ocena bólu piersi i użytkowania biustonosza sportowego oraz analiza wyników ze względu na wiek, wykształcenie, zawód, dochód i rozmiar piersi użytkowniczek. Czterysta cztery chińskie kobiety wypełniły kwestionariusz w celu określenia bólu piersi i...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.1815
| Strony 17–22

Determinanty wymiany wewnątrzgałęziowej w handlu odzieżą i obuwiem między Polską a krajami Unii Europejskiej

Autorzy: Łapińska Justyna, Kądzielawski Grzegorz, Dziuba Radosław

Celem artykułu była identyfikacja czynników (oddziałujących na szczeblu kraju) determinujących handel wewnątrzgałęziowy produktami przemysłu odzieżowego i obuwniczego, w wymianie handlowej Polski z krajami Unii Europejskiej, w latach 2004-2017. Do identyfikacji determinant handlu wewnątrzgałęziowego wykorzystano model ekonometryczny dla danych panelowych. Z...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.1816
| Strony 23–28

Badania i rozwój

Zmiany wielkości ładunku na powierzchni włókien bawełny w procesie alkalicznej obróbki wstępnej

Autorzy: Pruś Stanislaw , Kulpiński Piotr, Matyjas-Zgondek Edyta

Celem obróbki wstępnej jest przygotowanie materiałów bawełnianych do późniejszych operacji technologicznych, które w większości prowadzi się w środowiskach wodnych. Procesy obróbki wstępnej modyfikują w pewnym stopniu właściwości bawełny, powodując znaczną zmianę jej potencjału zeta, wielkość ładunku powierzchniowego lub energii...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.1817
| Strony 30–37

Izolacja α-tokoferolu z bawełnianych kosmetotekstyliów

Autorzy: Matijević Iva , Pušić Tanja, Bischof Vukušić Sandra

W pracy obrabiano tkaniny bawełniane substancjami kosmetycznymi na bazie tokoferolu i cyklodekstryny. Izolację tokoferolu z kosmetotekstyliów bawełnianych przeprowadzono stosując trzy różne techniki: mieszanie, Soxhleta i ekstrakcję mikrofalową. Do oznaczenia ilościowego tokoferoli w izolatach zastosowano wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC). Wyniki wykazały,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.1818
| Strony 38–42

Projektowanie funkcjonalnej bielizny męskiej z barierą mikrobiologiczną

Autorzy: Bogović Slavica , Rogina-Car Beti , Bogović Dario

W artykule zaproponowano projektowanie funkcjonalnej bielizny męskiej. Analizowano kształt ciała i wymiary. Digitalizacja ludzkiego ciała została przeprowadzona za pomocą skanowania 3D, wykonano pomiary na podstawie „chmur” punktów i określono kształt ciała, dla których opracowano wzór bielizny. Proponowane fragmenty męskiego...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0855
| Strony 43–49

Wpływ czynników starzeniowych na właściwości aerożeli o zróżnicowanym stopniu uziarnienia

Autorzy: Greszta Agnieszka , Krzemińska Sylwia , Okrasa Małgorzata

Aerożele wyróżniają się małą gęstością i przewodnością cieplną, co predysponuje je do zastosowania w materiałach chroniących przed skrajnie niską lub wysoką temperaturą. W pracy zbadano odporność aerożeli na czynniki starzeniowe takie jak: wilgoć, wysoka temperatura i promieniowanie cieplne. Odporność...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.1386
| Strony 50–58

Otoczkowanie nasion hydrolizatem kolagenu z opadów skórzanych

Autorzy: Ławińska Katarzyna , Lasoń-Rydel Magdalena , Gendaszewska Dorota , Grzesiak Edyta, Sieczyńska Katarzyna , Gaidau Carmen , Epure Doru-Gabriel , Obraniak Andrzej

Specyficzne właściwości pozyskanego z odpadów skórzanych hydrolizatu kolagenowego umożliwiły jego zastosowanie w procesie otoczkowania nasion roślin strączkowych oraz rzepaku w celu zmniejszenia ryzyka związanego z niewykiełkowaniem nasion podczas suszy, zwiększenia plonów oraz wskazanie nowego kierunku zagospodarowania odpadowych produktów branżowych. Proces...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.1819
| Strony 59–64

Badanie właściwości ognioodpornych tkaniny bawełnianej pokrytej nano-ZnO

Autorzy: Ling Chao , Guo Lamei , Guo Lamei

W pracy podjęto próbę zbadania ognioodporności tkanin bawełnianych pokrytych nano-ZnO. Omówiono wpływ przetworzonej cieczy, stężenie, czas palenia amoniaku i temperaturę utwardzania (wulkanizacji) na właściwości tkaniny bawełnianej, takie jak: ognioodporność i chwyt. Wykonano również analizę kwasu borowego metodą pionowego spalania....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.1820
| Strony 65–70

Usuwanie barwników Acid Red 27, Reactive Black 5 and Acid Green 16 z roztworów wodnych z zastosowaniem żelazianu(VI) potasu

Autorzy: Thomas Maciej , Kliś Simona , Barbusiński Krzysztof , Chyc Marek

W artykule przedstawiono możliwość zastosowania żelazianu(VI) potasu (K2FeO4) do usuwania barwników (Acid Red 27, Reactive Black 5, Acid Green 16), należących do barwników azowych i triarylometanowych z roztworów wodnych o stężeniu początkowym 100 mg/dm3 (wartości ChZT(Cr) dla roztworów Acid...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.1821
| Strony 71–75

Określenie absorpcji energii w przypadku obuwia dla otyłych

Autorzy: Mathivanan Selvaraj , Mohan Ranganathan , Balachander Palanisami

Zaprojektowanie idelanego obuwia jest niezbędne jako skuteczne narzędzie rehabilitacji osób otyłych. Stwierdzono, że absorpcja energii w obuwiu zależy od zmiennych, takich jak: wysokość pięty, kąt nachylenia oraz obciążenie wywierane przez wskaźnik masy ciała. Przeprowadzono analizę statystyczną, aby sformułować równanie...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.1822
| Strony 76–80

Optymalizacja obuwniczych pakietów materiałowych pod kątem ich izolacyjności cieplnej

Autorzy: Serweta Wioleta , Matusiak Małgorzata, Ławińska Katarzyna

W niniejszej pracy wykonano badania przewodnictwa cieplnego materiałów obuwniczych – skórzanych oraz tekstylnych. Dla materiałów wierzchnich oraz podszewkowych określono takie własności, jak: przewodność cieplną, opór cieplny oraz absorpcyjność cieplną. Celem niniejszej pracy była kompleksowa ocena zdolności...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.1823
| Strony 81–87

Wpływ promieniowania gamma na właściwości mechaniczne kompozytów poliestrowych wzmocnionych tkaniną naturalną

Autorzy: Motaleb K.Z.M. Abdul , Islam Md Shariful , Milašius Rimvydas

W pracy przygotowano dwa rodzaje kompozytów (1) żywica poliestrowa wzmocniona tkaniną ananasową (Pineapple/PR) i (2) żywica poliestrowa wzmocniona tkaniną jutową (Jute/PR), a następnie zbadano wpływ na właściwości mechaniczne kompozytów różnych dawek promieniowania gamma w zakresie od 100-500 krad. Właściwości...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.1824
| Strony 88–93

Badanie właściwości zginania siatkobetonu wzmocnionego zbrojeniami dzianymi

Autorzy: Paramasivam S. , Rameshkumar M. , Malathy R. , Prakash C.

W pracy przedstawiono wpływ zbrojenia z dzianiny osnowowej na właściwości siatkobetonu. Siatka z drutu stalowego jest często stosowana jako wzmocnienie szkieletu. Z powodu korozji, która zmniejsza trwałość laminatu stalowego, istnieje potrzeba wymiany siatki stalowej na inny materiał. Wysokiej jakości...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.1825
| Strony 94–101

Siatki dziane na wzmocnienia kompozytów budowlanych

Autorzy: Mikołajczyk Zbigniew, Pieklak Katarzyna, Roszak Aleksandra

Nowoczesne tekstylia techniczne, w tym tekstylia dziane mają szerokie zastosowanie w budownictwie. Odnośnie tekstyliów w zbrojeniu betonu można zauważyć, iż stosowane są metody wykorzystujące rozdrobnione włókna, siatki i maty zbrojeniowe, struktury taśm tekstylnych tkanych i dzianych DOS w podklejaniu...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.1826
| Strony 102–111

Ocena stabilności termicznej włókien keratynowych jako komponentu włóknin „spun-bonded” do produkcji termoutwardzalnych biokompozytów

Autorzy: Wrześniewska-Tosik Krystyna, Wesołowska Ewa, Ryszkowska Joanna, Montes Sarah , Mik Tomasz, Kowalewski Tomasz, Kudra Michał

Możliwość zastosowania odpadów pochodzenia zwierzęcego w postaci piór do produkcji różnego rodzaju kompozytów jest niezwykle oryginalną koncepcją, otwierającą dla badaczy szerokie pole do eksperymentów i interdyscyplinarnych badań naukowych. W artykule przedstawiono wyniki badań stabilności termicznej keratyny z piór pochodzących...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.1827
| Strony 112–121

Informacje ogólne

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook