Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer 5 (137)
AAA     ENG | POL

Numer 5 (137) / 2019

Pierwsza strona       Spis treści
 

List redaktora
Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Charakterystyka przemysłu tekstylnego dwóch azjatyckich potęg: Chin oraz Indii. Perspektywy ich dalszego rozwoju na rynkach światowych

Autorzy: Antczak Anna , Greta Marianna, Kopeć Agata , Otto Jacek

Celem artykułu była charakterystyka przemysłu tekstylnego światowych gigantów w tej dziedzinie – Chin i Indii oraz omówienie wpływu, który wywierają na światową gospodarkę. Włókiennictwo oraz przemysł tekstylny od wieków pełnił kluczową rolę dla ludzkości. Opracowanie zwraca...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.2895
| Strony 9–14

Analiza strategii wielokanałowych tureckiego sektora odzieżowego

Autorzy: Kanat Seher

Strategia wielokanałowa, która zapewnia konsumentom ciągłe doświadczenie zakupowe i zapewnia pełną integrację różnych kanałów (fizyczny sklep, sklep internetowy, aplikacja mobilna, media społecznościowe itp.) jest istotnym czynnikiem tureckiego sektora odzieżowego. Należy podkreślić, że strategia wielokanałowa musi być...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.2896
| Strony 15–21

Badania i rozwój

Ocena właściwości przędz mieszanych wełna/poliester

Autorzy: Helal Ahmed, Agamy Rania, Gad Allah Aymen A.I., Al-Betar Essam M. , Mahouda Sabry F., Abdel-Mageed Ibrahim I.

Do badań  wykorzystano 700 kg wełny. Dokonano oceny wybranych właściwości wełny i przędz mieszanych wełna/poliester. Wełna była oceniana subiektywnie na grubą, cienką i surową; następnie każdy gatunek został zmieszany z 0%, 15%, 25%, 35% i 45%...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.2897
| Strony 23–27

Zastosowanie metody wielokrotnej odpowiedzi do optymalizacji parametrów technologicznych procesu przędzenia

Autorzy: Cui Hong, Shi Chen

Aby uzyskać optymalną kolokację dwóch ważnych parametrów technologicznych w procesie przędzenia, do optymalizacji wyników eksperymentalnych zastosowano metodę wielu odpowiedzi. Poprzez ortogonalne zaprojektowanie dwóch czynników i czterech poziomów kodowania czynnikowego zaprojektowano 16 grup eksperymentów ortogonalnych. Wyniki eksperymentalne...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.2898
| Strony 28–33

Model Friele’a dla wielobarwnej przędzy mieszanej uzyskanej przędzeniem rotorowym

Autorzy: Yang Ruihua, Xu Yaya, Han Ruiye

Wielokanałowy wirnik może wytwarzać wielobarwną przędzę mieszaną zmieniając oddzielnie prędkości podawania trzech podstawowych kolorowych taśm. Zaprezentowana metoda pozwala na mieszanie włókien barwnych podczas procesu przędzenia i ma cechy wysokiej elastyczności produkcji, prostoty i szybkości. Efekt mieszania...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.2899
| Strony 34–38

Otrzymywanie obrazu tkaniny wytworzonej z barwionych przędz przy zastosowaniu metody momentów barwnych i percepcyjnego algorytmu z mieszaniem

Autorzy: Li Zhongjian, Xiang Jun , Wang Lei , Zhang Ning , Pan Ruru, Gao Weidong

Ze względu na różnorodność kolorów i rozmieszczenia przędz otrzymanie obrazu tkaniny wytworzonej z barwionych przędz jest trudnym zadaniem. W artykule próbki tkanin z barwionych przędz były najpierw analizowane przez system DigiEye, a następnie wykonane zostały symulacje...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.2900
| Strony 39–46

Wpływ obróbki wstępnej na gładkość tkaniny bawełnianej

Autorzy: Sisodia Nidhi , Parmar M.S., Jain Saurbh

W celu poprawy jakości tkaniny bawełniane przed barwieniem poddawane są obróbce wstępnej składającej się z następujących etapów: odklejanie, szorowanie, wybielanie i merceryzowanie. Podczas każdego etapu tkanina bawełniana jest poddawana różnym procesom chemicznym i mechanicznym. Przebadano tkaniny...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.2901
| Strony 47–52

Ocena komfortu termofizjologicznego rajstop poliamidowych

Autorzy: Tomovska Elena, Hes Lubos

W pracy zbadano właściwości komfortu termofizjologicznego rajstop poliamidowych, a także wpływ dodatku elstanu do struktury wyrobu. Przebadano 42 rodzaje rajstop. Przy zastosowaniu urządzeń Alambeta i Permetest dokonano pomiarów przewodności cieplnej, oporu cieplnego, absorpcji termicznej, odporności na...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.2902
| Strony 53–58

Schemat oceny dopasowania rękawic ochronnych z uwzględnieniem rodzaju konstrukcji oraz występowania w ich strukturze włókien elastomerowych/nieelastomerowych

Autorzy: Irzmańska Emilia , Kropidłowska Paulina

Celem artykułu było przedstawienie zagadnień dotyczących oceny dopasowania rękawic ochronnych różniących się pod względem typu konstrukcji oraz zastosowanych materiałów z uwagi na ich elastyczność. Schemat oceny dopasowania rękawic ochronnych do ręki pracownika powinien uwzględniać zarówno rodzaj...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.2903
| Strony 59–64

Określenie klasy komfortu odzieży ochronnej na podstawie badań ergonomicznych

Autorzy: Bartkowiak Grażyna, Greszta Agnieszka

Odzież ochronna, poza spełnieniem wymagań w zakresie określonych właściwości ochronnych, powinna również zapewniać użytkownikowi poczucie komfortu. Obecnie nie ma jasno określonych kryteriów oceny właściwości ergonomicznych odzieży ochronnej. Zastosowane metody nie pozwalają na ilościową ocenę odzieży ochronnej,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.2904
| Strony 65–75

Badanie właściwości dielektrycznych kompozytów z tkanin powlekanych polipirolem

Autorzy: Ge Chuanbing , Liu Yuanjun, Qian Xiaoming , Zhao Xiaoming

W pracy wytworzono kompozyty z elastycznych tkanin powlekanych polipirolem. Oceniono właściwości dielektryczne wytworzonych tkanin. Badano wpływ stężenia pirolu, temperatury i czasu na stałą dielektryczną i odporność powierzchni kompozytów. Następnie przeanalizowano morfologię zewnętrzną. Wyniki pokazały, że stężenie...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.2905
| Strony 75–81

Porównawcze badanie bezpieczeństwa (ostra toksyczność ogólnoustrojowa u myszy) dwóch materiałów przygotowanych z dzianiny/plecionki polipropylenowo-poliestrowej (Codubix S) oraz żywicy akrylowej (Mendec Cranio) wykorzystywanych do produkcji protez skle

Autorzy: Sujka Witold, Latańska Ilona , Stępnik Maciej , Sitarek Krystyna , Kasprzak Piotr

Celem badania było porównanie toksyczności ostrej dwóch popularnych protez stosowanych w konstrukcji kości czaszki. Do badań użyto następujących materiałów: dzianiny polipropylenowo-poliestrowej Codubix S firmy TRICOMEX SA. I polimetakrylanu metylu Mednec Cranio. Badania przeprowadzono zgodnie z następującymi...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.1427
| Strony 82–88

Kompozyt z odpadowych strużyn garbarskich i dodatków mineralnych

Autorzy: Ławińska Katarzyna , Modrzewski Remigiusz , Serweta Wioleta

Prezentowane badania dotyczą oceny możliwości formowania nowych kompozytów na bazie odpadowych strużyn generowanych przez zakłady garbarskie podczas procesów wyprawy skór. Materiał kompozytowy powstaje przez połączenie strużyn oraz dodatków mineralnych, takich jak kaolin, dolomit oraz bentonit za...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.2906
| Strony 89–93

Analiza porównawcza wielkości emisji dwutlenku węgla dla różnych rodzajów obuwia

Autorzy: Serweta Wioleta , Gajewski Robert , Olszewski Piotr , Zapatero Alberto , Ławińska Katarzyna

Koncepcja śladu węglowego stanowi jedno z najważniejszych narzędzi, za pomocą, którego możliwe jest oszacowanie ilości emitowanych gazów cieplarnianych w trakcie całego cyklu życia dóbr konsumenckich. Próby obliczania śladu węglowego dla obuwia były i są prowadzone, jednak...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.2907
| Strony 94–99

Usuwanie barwnika azowego czerwień kwasowa 27 z roztworów wodnych przy zastosowaniu odczynnika Fentona modyfikowanego żelazem zero wartościowym

Autorzy: Kliś Simona , Thomas Maciej , Barbusiński Krzysztof , Gołombek Klaudiusz , Krzemiński Łukasz , Chyc Marek

W artykule porównano klasyczny odczynnik Fentona (Fe2+/H2O2) z jego modyfikacją żelazem o zerowej wartościowości (ZVI/H2O2), w celu usunięcia barwnika azowego czerwień kwasowa 27 z wodnych roztworów, o stężeniu 100 mg/L. Dla obu metod wyznaczono najkorzystniejsze wartości...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.2908
| Strony 100–106

Wpływ składników mieszanki powlekającej na szybkość penetracji cieczy w strukturę papieru

Autorzy: Leks-Stępień Janina

Powlekanie to jeden ze sposobów uszlachetniania stosowany zazwyczaj w celu poprawy właściwości fizycznych wytworów papierniczych. Skład mieszanek powlekających ma istotny wpływ na właściwości powlekanego papieru a tym samym na jakość odwzorowywanych w procesie druku na tym...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.2909
| Strony 107–111

Informacje ogólne

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook