Symulacja układalności tkanin realizowana przy pomocy programu grafiki komputerowej może być podstawą dla efektywnego porozumienia pomiędzy projektantami i wytwórcami w przemyśle odzieżowym. Celem naszych badań było rozpoznanie różnych deskryptorów kształtu 1D i 2 D dla scharakteryzowania renderów 3D symulacji układalności w zależności od geometrii obiektów kolizji i typu płaskich materiałów. Zastosowano metody obróbki obrazu dla wybrania i obliczenia deskryptorów kształtu w celu ustalenia zależności pomiędzy podstawowymi badanymi  parametrami. Stwierdzono, że układalności na sześcianie, ośmiościanie i graniastosłupie zachowują się w sposób odrębny od pozostałych sześciu obiektów kolizji. Stwierdzono, że w dużej mierze następujące deskryptory kształtu są silnie wzajemnie skorelowane: powierzchnia, długość podstawowej osi, długość mniejszej osi, zastępcza średnica i zastępczy obwód.  Analiza z zastosowaniem deskryptorów kształtu 1D potwierdza te ustalenia i dodatkowo pozwala na sugestię, że kształty wynikające z pokrywy gumowej zawierają najmniejszą ilość fałd, podczas gdy te z tkanin poliestrowych i wełnianych, a czasami i jedwabnych charakteryzują się przez najwyższa ilość fałd. Uzyskano dobrą korelację kształtów symulowanych i uzyskanych z pomiarów.

" />
Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (114) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Deskryptory kształtu 1D i 2D stosowane do symulacji układalności tkanin

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1167425

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Symulacja układalności tkanin realizowana przy pomocy programu grafiki komputerowej może być podstawą dla efektywnego porozumienia pomiędzy projektantami i wytwórcami w przemyśle odzieżowym. Celem naszych badań było rozpoznanie różnych deskryptorów kształtu 1D i 2 D dla scharakteryzowania renderów 3D symulacji układalności w zależności od geometrii obiektów kolizji i typu płaskich materiałów. Zastosowano metody obróbki obrazu dla wybrania i obliczenia deskryptorów kształtu w celu ustalenia zależności pomiędzy podstawowymi badanymi  parametrami. Stwierdzono, że układalności na sześcianie, ośmiościanie i graniastosłupie zachowują się w sposób odrębny od pozostałych sześciu obiektów kolizji. Stwierdzono, że w dużej mierze następujące deskryptory kształtu są silnie wzajemnie skorelowane: powierzchnia, długość podstawowej osi, długość mniejszej osi, zastępcza średnica i zastępczy obwód.  Analiza z zastosowaniem deskryptorów kształtu 1D potwierdza te ustalenia i dodatkowo pozwala na sugestię, że kształty wynikające z pokrywy gumowej zawierają najmniejszą ilość fałd, podczas gdy te z tkanin poliestrowych i wełnianych, a czasami i jedwabnych charakteryzują się przez najwyższa ilość fałd. Uzyskano dobrą korelację kształtów symulowanych i uzyskanych z pomiarów.

Tagi:

 drape simulation, fabric, shape descriptors, computer graphics, principal components analysis, image processing.

Cytowanie:

Gabrijelčič Tomc H, Hladnik A. 1D and 2D Shape Descriptors Applied in Fabric Drape Computer Simulatio. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2015; 23, 6(114): 92-101. DOI: 10.5604/12303666.1167425

Opublikowano w numerze nr 6 (114) / 2015, strony 92–101.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
tel. (48-42) 638-03-63
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook