W ostatnich latach widać wyraźny wzrost zainteresowania zagadnieniami certyfikacji i znakowania „społecznie odpowiedzialnych” produktów. Wypracowywane systemy i praktyczne ustalenia w tym zakresie mają na celu uczynienie produktów „etycznych” rozpoznawalnymi i jednocześnie łatwo i szeroko dostęnymi. Zagadnienia te coraz częściej są bowiem dostrzegane przez nabywców, którzy w coraz więszym stopniu przy wyborze produktów oprócz walorów technologicznych, ceny, jakości, szybkości dostawy i ekologii uwzglęniają także kwestie społeczne i etyczne. W artykule podjęto próbę oceny znaczenia etycznej, społecznej i ekologicznej certyfikacji i znakowania w spełnianiu oczekiwań nabywców wobec wyrobów tekstylno-odzieżwych oraz ich oceny z perspektywy konsumenta.

 

" />
Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (87) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Znakowanie etyczne i ekologiczne wyrobów tekstylno-odzieżowych jako instrument komunikacji oraz różnicowania towarów na rynku

General problems of the fibre and textile industries

Autor:

  • Koszewska Małgorzata
    Centre of Market Analyses of Product Innovations, Department of Material and Commodity Sciencs and Textile Metrology, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W ostatnich latach widać wyraźny wzrost zainteresowania zagadnieniami certyfikacji i znakowania „społecznie odpowiedzialnych” produktów. Wypracowywane systemy i praktyczne ustalenia w tym zakresie mają na celu uczynienie produktów „etycznych” rozpoznawalnymi i jednocześnie łatwo i szeroko dostęnymi. Zagadnienia te coraz częściej są bowiem dostrzegane przez nabywców, którzy w coraz więszym stopniu przy wyborze produktów oprócz walorów technologicznych, ceny, jakości, szybkości dostawy i ekologii uwzglęniają także kwestie społeczne i etyczne. W artykule podjęto próbę oceny znaczenia etycznej, społecznej i ekologicznej certyfikacji i znakowania w spełnianiu oczekiwań nabywców wobec wyrobów tekstylno-odzieżwych oraz ich oceny z perspektywy konsumenta.

 

Tagi: social labelling, eco-labelling, corporate social responsibility, textile and clothing market, fast fashion, consumer behaviour.

Cytowanie: Koszewska M.; Social and Eco-labelling of Textile and Clothing Goods as a Means of Communication and Product Differentiation. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 4 (87) pp. 20-26.

Opublikowano w numerze nr 4 (87) / 2011, strony 20–26.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook