Gdzie jesteśmy: Strona główna
AAA     ENG | POL

Strona główna

Wykaz autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wyszukiwanie artykułów lub autorów


 

Bieżący numer: 1 (151)

Impact Factor: 1.045

5 - Year Impact Factor: 0.998

CiteScore: 1.4

SJR: 0.304

SNIP: 0.770

Index Copernicus: 149.75

Punktacja MEiN (2021): 70

ISSN 1230-3666

eISSN 2300-7354

 


KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca Łukasiewicz-IBWCh

facebook