Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (136) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena stabilności termicznej włókien keratynowych jako komponentu włóknin „spun-bonded” do produkcji termoutwardzalnych biokompozytów

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.1827

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Możliwość zastosowania odpadów pochodzenia zwierzęcego w postaci piór do produkcji różnego rodzaju kompozytów jest niezwykle oryginalną koncepcją, otwierającą dla badaczy szerokie pole do eksperymentów i interdyscyplinarnych badań naukowych. W artykule przedstawiono wyniki badań stabilności termicznej keratyny z piór pochodzących z różnych ubojni drobiu, a także przykład zastosowania piór do produkcji kompozytów termoutwardzalnych. Białko keratynowe zawarte w piórach, jak każde białko, jest bardzo wrażliwe na różne czynniki zewnętrzne, np. wysoka temperatura. Celem naukowym zaprezentowanych w artykule badań była głęboka analiza zmian zachodzących podczas ogrzewania w strukturze białka keratynowego w piórach. Celem technologicznym było opracowanie nowych kompozytów termoutwardzalnych na bazie włókniny typu „spun-bonded” z dodatkiem włókien keratynowych z piór drobiu.

Tagi:

keratin fibres, PP nonwoven and PLA nonwoven, feathers, spun-bonded technique, thermoset composites, thermal analysis.

Cytowanie:

Wrześniewska-Tosik K, Wesołowska E, Ryszkowska J, Montes S, Mik T, Kowalewski T, Kudra M. Evaluation of the Thermal Stability of Keratin Fibres as a Component of Spun-Bonded Nonwovens for the Manufacture of Thermoset Bio-based Composites. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 4(136): 112-121. DOI: 10.5604/01.3001.0013.1827

Opublikowano w numerze nr 4 (136) / 2019, strony 112–121.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca Łukasiewicz-IBWCh

facebook